Ime podjetja
FERDINAND POSEDI d.o.o., VW trgovec, VW GV zastop.
Sedež podjetja
Tišinska 29c
SLO-9000 Murska Sobota
Pravna oblika
Telefon:
02/538-11-03, 02/538-11-04
Faks:
02/538-11-01
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: