Ime podjetja
Ferdinand Posedi d.o.o.
F. Posedi Murska Sobota
Sedež podjetja
Tišinska 29c
9000 Murska Sobota
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 538 11 00
Faks:
+386 2 538 11 01
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
5406587
ID za DDV
SI10758020
IBAN:
SI56023400012488357
BIC
LJBASI2X
Registrska številka poslovalnice